تعرفه ترجمه

مشتریان محترم سفارشات خود را متناسب با زمان مورد نیاز و هزینه ای که قادر به پرداخت آن هستند انتخاب نمایند.

هنگام ثبت سفارش توجه به نکات زیر ضروری است:

1- سفارشات به صورت تایپ شده تحویل می شوند.
2- هزینه های اعلام شده مربوط به هزینه ترجمه و تایپ می باشد و هیچ هزینه ای بابت تایپ دریافت نمی شود.
3- با افزایش حجم سفارش، هزینه آن کاهش می یابد.


 

در ترجمه ی مقالات علمی و کتب تخصصی کلمات موجود در بخش منابع محاسبه نمی شوند.


ترجمه طلایی

70 تومان / کلمه

مناسب برای مقالات و پایان‌نامه

متناسب رشته تخصصی

مترجم حرفه‌ای

ثبت سفارش

 

ترجمه نقره ای

50 تومان / کلمه

مناسب برای پروژه‌ها و تمرین‌های دانشگاهی

مترجم رشته تخصصی

مترجم با تجربه

ثبت سفارش

 

ترجمه برنز

30 تومان / کلمه

مناسب برای مطالب عمومی

مترجم عمومی

مترجم ارزیابی شده

ثبت سفارش

 

ترجمه طلایی

125 تومان / کلمه

مناسب برای مقالات و پایان‌نامه

متناسب رشته تخصصی

مترجم حرفه‌ای

ثبت سفارش

 

ترجمه نقره ای

75 تومان / کلمه

مناسب برای پروژه‌ها و تمرین‌های دانشگاهی

مترجم رشته تخصصی

مترجم با تجربه

ثبت سفارش

 

ترجمه برنز

—– / کلمه

مناسب برای مطالب عمومی

مترجم عمومی

مترجم ارزیابی شده

ثبت سفارش

 

طراحی از دات گرافیک