روش کار با سایت

برای سفارش کار فرم موجود در صفحه ی اصلی سایت را پر کنید. پس از اینکار با شما درباره ی هزینه و زمان انجام کار از طریق ایمیل یا تلگرام تماس گرفته خواهد شد. پس از توافق هزینه را از طریق لینکی که برایتان ارسال شده است، پرداخت می کنید و کار آغاز می شود. پس از اتمام زمان تعیین شده، ترجمه ی خود را دریافت خواهید کرد.

.

هزینه هایی که وبسایت «شیمی ترجمه» برای ترجمه ها در نظر می گیرد، حداقل قیمت بازار ترجمه ی متون تخصصی خواهد بود و کیفیت کار به دلیل آشنایی با تخصص متن بسیار بالا می باشد.

طراحی از دات گرافیک